กระบี่
เมืองกระบี่
เขาพนม
เกาะลันตา
เกาะลันตาใหญ่
เกาะลันตาน้อย
เกาะกลาง
คลองยาง
เกาะตะละเบ็ง
เกาะห้า
เกาะหมา
เกาะย่านัด
เกาะหนุ่ยนอก
เกาะใหญ่
เกาะหนุ่ยใน
เกาะไม้งาม
เกาะไม้งามใต้
เกาะตะละเบ็ง
คลองท่อม
อ่าวลึก
ปลายพระยา
ลำทับ
เหนือคลอง

อำเภอเกาะลันตา

ประเทศไทย > ภาคใต้ > จ.กระบี่

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 14 ตำบล , 33 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล เกาะลันตาใหญ่ , เกาะลันตาน้อย , เกาะกลาง , คลองยาง , เกาะตะละเบ็ง , เกาะห้า , เกาะหมา , เกาะย่านัด , เกาะหนุ่ยนอก , เกาะใหญ่ , เกาะหนุ่ยใน , เกาะไม้งาม , เกาะไม้งามใต้ , เกาะตะละเบ็ง

จำนวนประชากรใน อำเภอเกาะลันตา
  จำนวนหลังคาเรือน : 2,181 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 8,986 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 622 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 1,014 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 143 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 156 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 2 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,558 คน   จำนวนผู้พิการ : 50 คน
 
 

รหัสไปรษณีย์ของ อำเภอเกาะลันตา
 
ต.เกาะลันตาใหญ่   81150    
ต.เกาะลันตาน้อย   81150    
ต.เกาะกลาง   81120    
ต.คลองยาง   81120    
ต.เกาะตะละเบ็ง      
ต.เกาะห้า      
ต.เกาะหมา      
ต.เกาะย่านัด      
ต.เกาะหนุ่ยนอก      
ต.เกาะใหญ่      
ต.เกาะหนุ่ยใน      
ต.เกาะไม้งาม      
ต.เกาะไม้งามใต้      
ต.เกาะตะละเบ็ง